Marketingvisie en –strategie

In dienstenmarketing staat de klantperceptie en klantervaring, de customer experience, centraal. Dat stelt hoge eisen aan de marketingstrategie en de invulling daarvan. De marketingvisie en offline en online strategie van een dienstverlener leidt alleen tot resultaten als het gedragen wordt door het topmanagement.

MarketWise kan u ondersteunen door:

  • het opstellen van strategische visies en strategische marketingplannen
  • advies over de integratie van onlline en social media marketing in uw strategie
  • visiebijeenkomsten en strategiesessies
  • projectmanagement
  • een audit van uw marketingstrategie

Wij werken in alle gevallen zoveel mogelijk binnen uw organisatie, zodat ideeën en plannen nauw aansluiten bij uw type dienstverlening, uw situatie en uw manier van werken. Zo borgen wij de uitvoerbaarheid en vergroten we het draagvlak van de visie en marketingstrategie.

Wij kunnen terugvallen op ons brede netwerk aan register marketeers, zodat we zo nodig grootschalige strategiesessies kunnen organiseren en topspecialisten kunnen inzetten. Wij werken uitsluitend met gecertificeerde moderatoren.

Meer weten? Contact

De zeven pijlers van marktsucces

Succesvolle dienstverleners beschikken over een sterke persoonlijkheid, stellen de relatie met hun klanten centraal, bieden echte waarde, blijven vitaal, innoveren voortdurend, optimaliseren stelselmatig hun organisatieprocessen en weten als geen ander hoe zij klanten moeten verleiden. Zij baseren zich op degelijk onderzoek, maar net zo zeer op hun gevoel voor de markt. Hoofd en hart komen samen.