Social media analyseren met het honingraatmodel

Om vast te stellen hoe een organisatie social media in kan zetten, is het van belang je bewust te zijn van de verschillende typen social media en hun functionaliteiten. Kietzmann heeft een handig model gemaakt, waarmee je de kenmerken van socialmediakanalen kunt inventariseren om vervolgens te kijken of ze passen bij je communicatiedoelstellingen.

Kietzmann (2011) geeft in zijn handige ‘honingraatmodel’  de karakteristieken van social media weer in zeven bouwblokken: identiteit, conversaties, delen, aanwezigheid, relaties, reputatie en groepen. Deze blokken vormen de karakteristieken van social media.

  1. Identiteit is de mate waarin gebruikers hun echte identiteit onthullen. Dit is van groot belang voor het gevoel van privacy dat zij ervaren en voor de mogelijkheden voor zelfpromotie.
  2. Conversatie representeert de mate waarin gebruikers communiceren met andere gebruikers.
  3. Delen is de mate waarin gebruikers informatie (content) uitwisselen, distribueren en ontvangen.
  4. Presentie geeft de mate weer waarin gebruikers kunnen weten of andere gebruikers benaderbaar zijn.
  5. Relaties representeert de mate waarin gebruikers een relatie kunnen aangaan met andere gebruikers. Daarmee wordt bedoeld dat “twee of meer gebruikers een vorm van associatie kunnen aangaan die ertoe leidt dat ze met elkaar converseren, sociale objecten delen, elkaar ontmoeten of simpelweg elkaar aanmerken als vriend of fan”.
  6.  Reputatie is de mate waarin gebruikers de status van anderen en zichzelf kunnen achterhalen.
  7. Groepsvorming geeft weer in hoeverre gebruikers communities (gemeenschappen) en subcommunities kunnen vormen.Functionaliteiten uit het honingraatmodel van Kietzmann

Deze functionaliteiten bepalen niet alleen het gebruiksnut voor de gebruikers van sociale media, maar ook hoe een organisatie een specifiek kanaal kan inzetten. Zo is een kanaal waarop mensen hun identiteit verborgen houden, niet geschikt als bron voor extra klantgegevens, tenzij je je klanten op een andere manier weet te herkennen. Een kanaal waar de conversatie niet real-time verloopt, is minder geschikt voor klantenservice, maar soms wel voor het geven van een reactie op een negatieve kwaliteitsbeoordeling. Zo heeft ieder kanaal zijn eigen karakteristieken, die bepalen of en hoe het binnen de communicatiedoelstellingen van een organisatie past.

Wilt u weten hoe uw organisatie social media optimaal kan inzetten? U kunt bij ons terecht voor advies, een in company opleiding of workshop, professional coaching of strategiesessies.

 

Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P., & Silvestre, B. S. (2011). Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business horizons, 54(3), 241-251.

Meer weten? Contact

De zeven pijlers van marktsucces

Succesvolle dienstverleners beschikken over een sterke persoonlijkheid, stellen de relatie met hun klanten centraal, bieden echte waarde, blijven vitaal, innoveren voortdurend, optimaliseren stelselmatig hun organisatieprocessen en weten als geen ander hoe zij klanten moeten verleiden. Zij baseren zich op degelijk onderzoek, maar net zo zeer op hun gevoel voor de markt. Hoofd en hart komen samen.