Vitaliteit

In een snel veranderende omgeving, is aanpassingsvermogen en de drive om zo goed mogelijk te presteren van doorslaggevend belang. Succesvolle dienstverlenende organisaties hebben een stevig frame van waaruit zij werken: een basisstrategie waarin zij met heel hun hart geloven en die zelden wijzigt. Maar de manier waarop zij aan deze strategie invulling geven, is buitengewoon flexibel. Zij bewegen permanent mee met de ontwikkelingen in de markt en de behoeften van hun doelgroepen. En zij aarzelen niet voorop te lopen als de situatie daarom vraagt. Zij vernieuwen steeds opnieuw. Niet alleen omdat dat moet, maar omdat zij daar plezier in hebben.

Een illustratie hiervan is de manier waarop met marktanalyses en onderzoek wordt omgegaan. De meeste dienstverleners laten periodiek onderzoek uitvoeren naar de behoeften en tevredenheid van hun klanten. Waarschijnlijk doet u dat ook. Start u vervolgens projecten op om de benodigde verbeteringen aan te brengen? Of bekijkt u de rapporten alleen om te zien of er iets verbazingwekkends in staat en laat u ze liggen als dat niet het geval is? De meest succesvolle dienstverleners doen geen van beide. Voor hen zijn onderzoek en –analyses vaste ijkpunten binnen het normale organisatieproces. Verandering en revitalisering van werkwijzen en concepten is voor hen een vanzelfsprekendheid, waar zij zich dagelijks mee bezig houden. 

MarketWise denkt graag met u mee hoe u actief kunt meebewegen met uw markt en helpt u graag de vitaliteit van uw organisatie te vergroten. 

Meer weten? Contact

De zeven pijlers van marktsucces

Succesvolle dienstverleners beschikken over een sterke persoonlijkheid, stellen de relatie met hun klanten centraal, bieden echte waarde, blijven vitaal, innoveren voortdurend, optimaliseren stelselmatig hun organisatieprocessen en weten als geen ander hoe zij klanten moeten verleiden. Zij baseren zich op degelijk onderzoek, maar net zo zeer op hun gevoel voor de markt. Hoofd en hart komen samen.