Waarde

De waarde van een dienst voor de klant is een optelsom van het functionele nut, de manier waarop de dienst wordt geleverd, de opinie van de klant over de dienstverlener, de prijs, de merkwaarde en de voor- en nadelen van het switchen van dienstverlener. Bovendien vergelijkt de klant ook nog eens met de concurrentie. Een ingewikkelde materie. Dat dienstverleners het moeilijk vinden hun klanten te bieden wat zij voor ogen hebben, is niet verbazingwekkend.

Het realiseren van echte waarde voor uw klanten, begint bij een gedetailleerde analyse van de klantbehoeften, de eigen competenties en de sterke en zwakke punten van de concurrentie. Op basis van de resultaten kan de volgende stap worden gezet: het ontwikkelen van uitgekiende dienstenconcepten. Belangrijk daarbij is dat uw organisatie de betrouwbaarheid van de dienstverlening borgt door de klantprocessen met elkaar in lijn te brengen, de waardeketen te optimaliseren en mechanismen in te bouwen om fouten te voorkomen. Voor het monitoren van de waarde van de dienstverlening staat u een scala aan instrumenten ter beschikking: transactie-analyses, klanttevredenheidsonderzoek, periode service reviews, klantenpanels etc.

MarketWise helpt u graag om in beeld te krijgen welke activiteiten het meeste bijdragen aan de waardeperceptie van uw klanten en zo de waardeketen te optimaliseren.

Meer weten? Contact

De zeven pijlers van marktsucces

Succesvolle dienstverleners beschikken over een sterke persoonlijkheid, stellen de relatie met hun klanten centraal, bieden echte waarde, blijven vitaal, innoveren voortdurend, optimaliseren stelselmatig hun organisatieprocessen en weten als geen ander hoe zij klanten moeten verleiden. Zij baseren zich op degelijk onderzoek, maar net zo zeer op hun gevoel voor de markt. Hoofd en hart komen samen.